Uddannelse

Her på siden kan du læse om de ungdomsuddannelser, som der bliver udbudt i området. 

 

Lemvig Gymnasium STX, HHX, EUX, EUD og 10.klasse:

Mellem bakker og dale, Limfjord og Vesterhav ligger Lemvig Gymnasium, et lokalt, småt, godt og stolt gymnasium, hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd.

På Lemvig Gymnasium har vi samlet en bred vifte af uddannelser. Vi rummer både 10. klasse, de merkantile erhvervsuddannelser, EUD- og EUX-business, og to gymnasiale ungdomsuddannelser, HHX og STX. Vi tror på, at et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange er med til at vores elever oplever mulighederne og værdien i forskellighed. Vi tror på, at et godt læringsmiljø giver de bedste resultater. Resultater, undervisning og læring handler om mere end karakterer, det handler også om dannelse og udvikling af unge stærke og duelige mennesker. Lemvig Gymnasium stræber efter at give vores elever en almen dannelse, der handler om både evnen til at tage socialt ansvar, om faglige kompetencer og om livsduelighed. Vores værdigrundlag er fastforankret i fire kernebegreber; Nærhed, faglighed, fællesskab og dannelse.

Lemvig gymnasium er som kulturinstitution bygget med inspiration i lokalpoeten Thøger Larsen, samt Grundtvigs ideer og værker. Derfor kan man, når man besøger Lemvig Gymnasium alt efter årstiden opleve både græssende kvier på Lemvig Gymnasiums markarealer, vilde naturområder i blomst, søer med svaner, et stjerneobservatorium og en stor og mangeartet unik kunstsamling. Her samler vi således vestjysk natur og historie, ånd, videnskab, landbrug, kunst og kultur under ét tag til glæde for gymnasiets mange brugere, nysgerrige besøgende og elever.

Romvej 30
7620 Lemvig
+45 97823822

Se mere om Lemvig Gymnasium

 

VIA University College – Nørre Nissum

Læs på læreruddannelsen i Vestjylland - Nørre Nissum og Holstebro - og tag en læreruddannelse med et højskolepræg. Du kan bo på uddannelsen, vi har studieboliger lige ved siden af uddannelsen. Som på en højskole bliver du en del af et fællesskab døgnet rundt. 

Hos os kan du vælge at tone din læreruddannelse i en efterskole-, friskole- eller en folkeskoleretning. Du kan også vælge at tage din læreruddannelse over nettet. 

Svinget 5, Nørre Nissum
7620 Lemvig
+45 87553255

Se mere om VIA, Nørre Nissum

 

VIA University College, HF I Nørre Nissum

HF er en gymnasial ungdomsuddannelse. Med en HF-eksamen kan du søge ind på alle videregående uddannelser. Vi tilbyder et unikt studiemiljø med masser af fællesskab og plads til at være den, du er. Og vi er stolte over at have en undervisningskultur med fokus på at lære frem for at præstere.

Svinget 5
7620 Lemvig
+45 87553263

Se mere om VIA HF, Nørre Nissum 

 

VUC Holstebro, Lemvig, Struer

VUC tilbyder fleksible HF-løsninger, så du bliver klar til videregående uddannelse. VUC tilbyder også 9. og 10.kl. så du kan blive klar til erhvervsuddannelse. VUC er for dig der ønsker høj grad af rummelighed, faglighed og fleksibilitet, på vejen mod mere uddannelse.

Vi tilbyder:

Struktureret undervisning i forudsigelige ramme
Mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har diagnose eller er ordblind. Mulighed for støtte og vejledning i vores studievejledning under hele uddannelsesforløbet.

Valdemar Poulsens Vej 8
7500 Holstebro
+45 96275800

Se mere om VUC

 

North Sea College (tidl. Fiskeriskolen)

North Sea College er beliggende i Thyborøn og er det naturlige uddannelsessted for alle, der drømmer om en fremtid med havet som arbejdsplads. Skolen udbyder bl.a. uddannelserne til erhvervsfisker og fiskehandler samt søsikkerhedskurser.

Ærøvej 9
7680 Thyborøn
+45 96919230

Se mere om North Sea College