Skoler i Lemvig Kommune

I Lemvig Kommune har vi både kommunale skoler og friskoler til vores børn. Du kan læse mere om hvert enkel skole på denne side. 

Børnene i skolerne her er blandt dem, der trives bedst. Klik her og læs artiklen om 'Lemvig Kommune i top af trivselsmåling' 

 

Bøvling Friskole 

Bøvling Friskole er en lille skole. Vi ligger i naturskønne omgivelser og bruger dette, samt lokalmiljøet i vores undervisning. Dette giver en god vekselvirkning mellem den stillesiddende, den aktive, den legende, samt den almen dannende læring. Vi vægter rummelighed, faglighed, samt dannelse i alle livets aspekter højt. Man kan gå på Bøvling Friskole fra 0. til 9. kl., hvor vi afholder 9. kl. afgangseksamen. Vores skole drives ud fra et Grundtvigs menneskesyn, hvilket bl.a. vil sige, at der skal være plads til forskellighed, at vi vægter fællesskab, fællessang, fortælling og samtale højt. For at være elev på Bøvling Friskole, skal man som familie være indstillet på at være en del af skolens fællesskab, og hjælpe til ved arrangementer, arbejdsdage mm.

Høvsørevej 13
7650 Bøvlingbjerg
+45 97 88 52 53

Se mere om Bøvling Friskole

 

Christinelyst og Klinkby Skole og Dagtilbud

Christinelyst og Klinkby Skole og Dagtilbud åbner hver dag dørene for lidt over 600 børn og unge fra vuggestuealderen til 9. klasse. Der er indskrevet 580 børn i skoledelen, som fordeler sig over to matrikler. Vi har 80 børn i Klinkby og 500 børn og unge på Christinelyst.Vi modtager i overbygningen elever fra Klinkby, Christinelyst, Tangsø og Ramme Skole på Christinelystafdelingen, som ligger centralt mellem Menighedsbørnehaven, Lemvig Gymnasium og Lemvig Idræts- og Kulturcenter

Vi er optagede af at skabe brede mangfoldige fællesskaber, hvor vi lærer af hinanden og mest af dem, der ikke ligner os selv. Vi insisterer på at skabe en skolehverdag, hvor børn og unge mødes af passende udfordringer og får lyst til at lære, mod til at bidrage og forstår at give plads til at gro både til sig selv og andre. Derudover er vi certificeret som Verdensmålsskole og arbejder som en integreret del af hverdagen med bæredygtighed og klimaudfordringer.

Vi er en skole, der gerne byder nye elever og forældre velkomne og som i vores mangfoldige tilbud sammen undersøger, hvor det enkelte barn passer bedst ind og kan få en god, tryg og udviklende skolegang.

Afdeling Lemvig

Christinelystvej 3
7620 Lemvig
+45 96 63 17 55 

Afdeling Klinkby

Nejrupvej 6
7620 Lemvig 

+45 96 63 17 20

Se mere om Christinelyst og Klinby skole 

 

Fjaltring Friskole og Børnehus

Fjaltring Friskole og Børnehus er en lille friskole fra 0.-9.klasse med tilknyttet børnehave, SFO og Klub. Vi er en af Danmarks ældste og mindste friskoler med plads til 30 skolebørn og 12 børnehavebørn. Vores værdier er fællesskab, forskellighed og faglighed.

Vestermøllevej 11, Fjaltring
7620 Lemvig
Tlf. +45 53 27 70 12

Se mere om Fjaltring Friskole og Børnehus

 

Harboøre Skole & Børnecenter

Skolen drives efter landsbyordningen, som er en fælles institution bestående af børnehave, SFO og skole. Derudover er der både i børnehave og skole en specialafdeling, som arbejder tæt sammen med almenafdelingen.

Skolegade 8
7673 Harboøre
+45 96 63 17 70

Se mere om Harboøre Skole & Børnecenter

 

Lemtorpskolen

Lemtorpskolen ligger i den østlige del af Lemvig By og er en 1 -2 sporet skole med 0. – 9. klasse. Skolen er overbygningsskole for eleverne fra Nørre Nissum Skoles distrikt fra 7. klasse. Lemtorpskolen har ca. 300 elever fordelt i selvstændige bygninger for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Nissumvej 10
7620 Lemvig
+45 96 63 13 65

Se mere om Lemtorpskolen

 

Nørre Nissum Skole

På Nørre Nissum Skole er vores vision, at:

Vi vil skabe et mangfoldigt børneunivers med helhed for vores unikke børn og voksne.
Vi vil have høj faglighed, der går hånd i hånd med leg, læring og trivsel.
Vi vil skabe det gode børneliv, hvor vi lykkes med at være sammen i et trygt og RARRT fællesskab.
Vi vil have glade, sunde, aktive og nysgerrige børn og voksne, der vægter en grøn profil.
Vi vil opnå fælles oplevelser i samarbejde med det omgivende samfund.

Skolevænget 11
7620 Lemvig
+45 96 63 16 50

Se mere om Nørre Nissum Skole 

 

Ramme Skole

Ramme Skole har 105 elever og er beliggende i den vestlige del af Lemvig Kommune. SFO'en har ca. 40 børn, der kommer både morgen og eftermiddag. Skole og SFO har i alt 18 pædagogiske ansatte samt en teknisk serviceleder og en skolesekretær. Skolen har aldersblandet indskoling og årgangsopdelte klasser fra 3. – 6. klasse.

Algade 92, Ramme
7620 Lemvig
+45 96 63 17 30

Se mere om Ramme Skole

 

Tangsø Skole

Alt er lige her!

Vi er en lækker lille folkeskole med ca. 100 elever fra 0. til 6. klasse. Her er rart at være. Ros og anerkendelse er en selvfølge i vores omgang med hinanden. Faglig og social trivsel er vores fundament, og i vores hverdag arbejder vi med demokrati og medbestemmelse.

Hos os er der nærhed, engagement og stor fokus på faglighed og rammer der understøtter alle vores elevers aktuelle læringsbehov. Vi har et tæt samarbejde med forældre om deres barns skolegang – det er nemlig et fælles projekt.

Alt er lige her, hvor vi er – et godt samarbejde med lokalsamfundet, en skøn natur, som vi bruger meget i vores undervisning. Tæt på skolen har vi fritidsordning, børnehave, vuggestue, plejehjem, svømmehal, sportshal og wellnesscenter. Tilsammen skaber vi gode muligheder for et trygt og godt barne- og familieliv.  

Brogade 67
7660 Bækmarksbro
+45 96 63 16 97

Se mere om Tangsø Skole

 

Thyborøn Skole

Thyborøn skole er skolen imellem hav og fjord. Vi har naturen tæt på, og vi mærker hver dag vinden fra vest. På Thyborøn skole tager vi dig med!
Vi vægter praksisfaglighed højt med temadage hver fredag i indskoling og mellemtrin og praksisfaglige forløb i vores udskolingsafdeling.
Vores udskolingsafdeling er i skoleåret 2023/24 sammenlagt med Harboøre skole og Børnecenter, hvor eleverne for hver 10 uger skifter matrikel.

Skolevej 7
7680 Thyborøn
+45 96 63 17 80

Se mere om Thyborøn Skole

 

Udefriskolen

I efteråret 2006 mødtes en gruppe forældre til det første initiativmøde omkring Udefriskolen. Det var en gruppe mennesker, som havde det til fælles, at de ønskede at lave en skoleform for børn, som var baseret på og konstant udviklede sig ud fra de nyeste evidensbaserede teorier om børn og læring.

Fabjergstad 32
7620 Lemvig
+45 41 33 55 22

Se mere om Udefriskolen

 

-->> Læs også artiklen: 

Landsdelen brillerer: 12 ud af 13 kommuner er bedre end landsgennemsnittet - De midt- og vestjyske børn er særligt gode til at passe deres skolegang.