Institutioner

 

Herunder kan du læse om de forskellige institutioner, som du kan finde i Lemvig Kommune. 
 

Nørre Nissum Børneunivers

I Nørre Nissum Børneunivers er det vores vision, at:

Vi vil skabe et mangfoldigt børneunivers med helhed for vores unikke børn og voksne.
Vi vil have høj faglighed, der går hånd i hånd med leg, læring og trivsel.
Vi vil skabe det gode børneliv, hvor vi lykkes med at være sammen i et trygt og RARRT fællesskab.
Vi vil have glade, sunde, aktive og nysgerrige børn og voksne, der vægter en grøn profil.
Vi vil opnå fælles oplevelser i samarbejde med det omgivende samfund.

R: relationer skaber individet

A: anerkendelse åbner for udvikling

R: ressourcefokus frigiver potentiale

R: refleksion udfordrer selvfølgeligheder

T: teori kvalificerer praksis

Skolevænget 11
7620 Lemvig
+45 96 63 16 50

Læs mere om Nørre Nissum Børneunivers

 

Bøvling Natur- og Idrætsbørnehave og vuggestue

Bøvling Børnehus er både vores DGI-certificeret og De Grønne Spirer institution.

Vores DGI-certificering betyder at vi har fokus på leg, bevægelse, sanserne og idræt i vores aktiviteter mens vores “De Grønne Spirer” certificering betyder, at vi også har fokus på udeliv, natur og miljø. I Bøvlingbjergs skønne naturområder får vi rig mulighed for at koble begge vores fokusområder sammen. Mens naturen udforskes, bliver kroppen sat på prøve i ujævnt terræn. Sanserne bliver brugt når vi mærker sommervarmen på vores bare arme og ben og vinterkulden i vores ansigt. Vi nyder godt af, at i vi vores hverdag kan bruge “ROTARYSKOV”, fodboldbane, anlægget, fiskesøen, engen, lokale legepladser, gymnastiksal, hal og mange andre steder.

Lillebjergvej 50
7650 Bøvlingbjerg
+45 97 88 82 56

Læs mere om Bøvling Børnehus

 

Harboøre Skole & Børnecenter

Harboøre Skole og Børnecenter er en landsbyordning bestående af børnehave, SFO og skole. I såvel børnehave som skole er der en specialafdeling. Harboøre Skole og Børnecenters værdigrundlag er Trivsel, Læring og Åbenhed. Vi ønsker en skole og et dagtilbud, hvor der er plads til alle og hvor vi prioriterer indsatser i forhold til det enkelte barn. Der er 34 børn i børnehaven og 8 børn i børnehavens specialtilbud Lærkereden.

Skolegade 8
7673 Harboøre
+45 96 63 17 70

Læs mere om Harboøre Skole og Børnecenter

 

Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue

Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue er en selvejende 0-6 års institution med dejlige rammer både inde og ude. Vi er beliggende i vestbyen på Skolevej 7. I Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue har vi 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, fordelt i to afdelinger. Menighedsdaginstitutionernes overordnede formål er: I samarbejde med forældre og børn og inden for rammerne af et kristent miljø at fremme børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Vi prioriterer den anerkendende tilgang og relationsarbejdet meget i det daglige pædagogiske arbejde. Til børnehaven hører Skovbørnehaven på Vilhelmsborgvej 178. Den enkelte børnegruppe opholder sig i skovbørnehaven 14 dage ad gangen. Derefter følger 3 x 14 dage hjemme i børnehaven. Denne turnus følges året rundt.

Skolevej 7
7620 Lemvig
+45 96 63 16 71

Læs mere om Lemvig Meninghedsbørnehave og vuggestue

 

Lomborg Børnehus

Lomborg Børnehus er en kommunal 0-6 års landsbyinstitution i Lemvig Kommune.

Vi holder til på Lomborg gamle skole, som blev renoveret i 2009 til vuggestue og børnehave. Vores vuggestue blev etableret i 2016. Vi modtager børn fra et stort geografisk område.

Vi har en vuggestue (Mumidalen), der kan rumme op til 20 børn og 3 børnehavegrupper (Bjørnegrotten, Troldehulen og Elverhøj), hvor vi kan have 25 børn i hver gruppe. Vi har i perioder haft en del tosprogede, hvilket har gjort, at vi har haft fokus på, hvordan børn hurtigt kan etablere legerelationer på trods af sprogbarrierer. Vi tror nemlig på, at børn føler sig set og godt tilpas, når de har en legekammerat.

Lomborg Børnehus har, ud over god plads på stuerne, et tumlerum, en stue til kommende skolebørn, som også kan benyttes som malerværksted, store gangarealer, en gymnastiksal som alle stuer benytter en gang i ugen. Vi har opdelt legeplads for vuggestuen og børnehaven. Vuggestuens legeplads er delvist overdækket, så børnene kan være længere ude i dårligt vejr. Børnehavens legeplads har gode muligheder for leg og fordybelse. Der er mulighed for motoriske udfordringer og mange muligheder for rolleleg i legehuse, stald, sandkasser og i skov/beplantning. Derudover har Lomborg Børnehus en nærliggende skov, en 9 personers bus som børnehaven bruger til at tage børnene med på tur til skov, strand og by.

Vi har en aktiv forældregruppe som f.eks. inviterer stuerne på bondegårdsbesøg, hjælper med at arrangere høstuge mm.

Lomborgvej 80
7620 Lemvig
+45 96 63 17 49

Læs mere om Lomborg Børnehus

 

Børnebakken Sct. Georgsgården – vuggestue og børnehave

Børnebakken Sct. Georgsgården er en privat 0-6 års institution med plads til 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. 
Vi ligger i Lemvig bys bakker i et naturskønt område. Vi har naturen lige udenfor døren på vores legeplads, i slugterne og på markerne omkring os. Vi har ligeledes kort afstand til søen, havnen og anlægget, og ikke mindst til de kulturelle og samfundsmæssige muligheder som Lemvig by giver os. 
Vores mission er at være en tryg og overskuelig institution med tæt kontakt til børn og forældre, og vægt på et ligeværdigt samarbejde. 
Vi arbejder for at fremme evnen til at være aktivt deltagende i fællesskabet samt at give det enkelte barn mulighed for at udvikle evner og kompetencer i en tryg og glad atmosfære. 
 

Østergade 65
7620 Lemvig
+45 30 51 80 41

Læs mere om Børnebakken Sct. Georgsgården

 

Tangsø Børnehus

Tangsø Børnehus er en kommunal daginstitution med børn mellem 0 og 6 år. Vi ”bor” lige ved siden af Tangsø Centret, plejehjemmet og over for skolen. Denne placering er for os unik, og til stor glæde året rundt. Vi forsøger i hverdagen at skabe indholdsrige dage fyldt med læring, leg og fællesskab.

Solvangen 20
7660 Bækmarksbro
+45 96 63 17 00

Læs mere om Tangsø Børnehus

 

Børnegården Lemtorp

Børnegården Lemtorp er en integreret daginstitution med omkring 28 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. Børnene er opdelt i hjemmegrupper – vuggestuen (0-3 år) med stuerne Spirerne og Filurerne, og børnehaven (3-6 år) med stuerne Spilopperne, Troldene og Club Max (gruppe med de børn, der skal i skole efter sommerferien). Til Børnegården Lemtorp hører desuden Solvognen, som er en bus med plads til op til 29 børn og voksne, som hver dag kører afsted med forskellige grupper til strand, skov, naturlegepladser mm.  

Nissumvej 8
7620 Lemvig
+45 96 63 18 30

Læs mere om Børnegården Lemtorp

 

Klinkby Dagtilbud

I daginstitutionen er der ca. 30 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn. I børnehaven er vi ikke stueopdelt. Vi arbejder med fleksible grupper, hvor barnets behov er i centrum. Børnene har faste spisegrupper, men ved pædagogiske aktiviteter inddeler vi børnene efter hvad der er mest hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig læring og trivsel. Nogle gange er vi aldersopdelte, andre gange laver vi drenge/piger grupper. Det kan også være med fokus på relationsdannelse eller barnets nærmeste udviklingszone.
Det sidste år barnet er i børnehaven, bliver det en del af vores førskolegruppe. Hver formiddag går gruppen på skolen i SFO’ens lokaler. Vi har et samarbejde med SFO’en om, at der er en voksen herfra som står for gruppen sammen med en fra børnehaven. Børnene får et rigtig godt kendskab til skolen, lærerne/pædagogerne, lokalerne osv. Samtidig danner de en gruppefølelse inden de skal starte i 0. klasse.

Nejrupvej 6
7620 Lemvig
+45 96 63 17 20

Læs mere om Klinkby Dagtilbud

 

Udebørnehaven og Udevuggestuen Vandpytten

U​defriskolens børnehavetilbud er en aldersintegreret udebørnehave med vægten lagt på, at flest mulige af vores aktiviteter foregår udendørs. Vi holder dyr, nyttehave og bruger legeplads og de øvrige udendørsarealer. I løbet af ugen er vi på tur, hvor vi kører ud i vores egen bus og oplever/udforsker nye ting og steder – også i kultursamfundet.​ Børnehaven er således ikke en “skovbørnehave”, men en børnehave, som ønsker at børnene kommer ud og oplever verden. Udebørnehaven ønsker at danne en positiv parallel mellem naturen og kulturen gennem nysgerrighed, begejstring og lyst til at lære.

Vi er en udebørnehave og udevuggestue i Fabjerg, få kilometer øst for Lemvig. Vores hus er rummeligt med både store og små rum, og med en stor og inspirerende legeplads, hvor vi har forskellige husdyr og kæledyr. Udearealerne er under konstant udvikling for at skabe et godt læringsrum til at lege og fordybe sig i.

Fabjergvej 34
7620 Lemvig

Børnehave: +45 41 33 55 40
Vuggestue: + 45 41 33 55 32

Læs mere om Vandpytten 

 

Thyborøn Børnecenter

Thyborøn Børnecenter er en kommunal daginstitution med børn i alderen 0-6 år. Vi har ca. 55 børnehavebørn og 16 vuggebørn. Der er foruden lederen fastansat 6 pædagoger (heraf 2 i fleksjob), 5 pædagogmedhjælpere og en pædagogstuderende. I Børnecentret bliver børn hjulpet med respekt. De skal mærke og sanse, at de er værdifulde. De skal hjælpes og guides til at være én blandt andre. De skal udvikles med hele kroppen og høre til både i det lille og det store fællesskab – med den danske kultur som bærende element. Alle børn skal have ret og mulighed for at udvikle sig gennem planlagte og spontane lege og aktiviteter.
Vi ser barnet som et kompetent og selvstændigt væsen, som vi bør have forventninger til. Vi udfordrer, anerkender og drager omsorg for, at børn er/bliver robuste til at mestre det liv, de møder.

Ærøvej 17
7680 Thyborøn
+45 96 63 18 64

Læs mere om Thyborøn Børnecenter

 

 

>> Læs mere om kommunale og private dagplejere her
>> Læs mere om tilskud til pasning af eget barn her