UNGLEMVIG

UNGLEMVIG, den kommunale ungdomsskole, skaber ungemiljøer i hele Lemvig Kommune med en vision om at skabe fællesskaber som unge husker. Vi er ambitiøse på de unges vegne og vil sætte spor, som de unge husker, når de bliver voksne.

UNGLEMVIG er et kraftcenter for børn og unge fra 4. klasse til 18 år og består af en vifte af ungetilbud: klub-, fritids-, undervisnings- og forebyggende tilbud, der alle er tilgængelige for børn og unge i Lemvig Kommune. Følg os gerne på sociale medier eller vores hjemmeside unglemvig.dk, hvor du kan se de aktuelle tilbud.

UNGLEMVIG har base på Ungdomsgården, Østergade 50, 7620 Lemvig, men vi ønsker også at være, der hvor de unge er. Vi kommer derfor rundt i hele kommunen med forskellige pop-up events, fritidshold og klubaktiviteter - gerne i samarbejde med lokale aktører.

SKOLE-FRITID:

Undervisningstilbud, vi har forskellige tilbud, både gennem et særligt visiteret skoletilbud i Væksthuset for 7 – 10 klasse, som er et alternativt til folkeskolen og vi gennem holdundervisning i folkeskolens fag og obligatoriske fag. Du kan også tilmelde dig valgfag, hvis du vil supplere de valgfag du har i forvejen i skolen.

Fritidsundervisning, er holdbaserede tilbud, hvor du kan deltage på forskellige fritidshold, såsom knallertkørekort, jagttegn, ture og rejser samt en bred vifte af hold, som rammer forskellige interesser. Tilmelding foregår på vores hjemmeside.

KLUB:

Juniorklubben, er for dig, der går i 4.-6. klasse og som gerne vil hænge ud med vennerne eller have nye venskaber – også fra andre skoler – gennem forskellige aktiviteter. Juniorklubben er med forældrebetaling og du kan tilmelde dig gennem Lemvig Kommunes pladsanvisning.

Ungdomsklubben, er for dig der går i 7. klasse-18 år som ønsker at være en del af et ungemiljø i din fritid. Du kan hænge ud, være med til events eller selv være med planlægge hvad der skal ske. Ungdomsklubben er gratis og du kan tilmelde dig på vores hjemmeside.

Cross, et kendt Johnny Madsen citat lyder ’motorsport har reddet mange unge fra fodbold’ – vi har ikke fagligt belæg for at citatet holder stik, men kan du lide fart, spænding og duften af benzin mens du lærer at skrue i crossmaskiner, så er det måske et tilbud for dig?

Cross er med forældrebetaling for 4.-6. klasse, tilmelding gennem pladsanvisningen på Lemvig Kommunes hjemmeside, og er et gratis tilbud fra 7-18 år med tilmelding gennem vores hjemmeside.

INDSATSER:

SSP er det kriminalitetsforebyggende samarbejde, og du vil helt sikkert møde vores SSP-konsulenter enten til skoleoplæg, arrangementer i lokalsamfundet eller i klubben. SSP-konsulenter er optaget af at tale med unge mennesker og du altid velkommen til at forstyrre dem, ligesom du også kan booke en gåtur via vores hjemmeside, hvor I kan tale om stort og småt.

Ungestøttecentret, er et visiteret tilbud til børn, unge og familier som har brug for hjælp. Vejen ind til Ungestøttecentrets hjælp går gennem Børne- og Familiecentret. De løser også mentoropgaver for Jobcentret.