Landets mest tilfredse forældre findes i Lemvig Kommune

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik udarbejdet for Indenrigs- Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er tænkt som et redskab for lokal kvalitetsudvikling gennem inddragelse af borgernes vurdering af velfærdstilbud. Formålet var at undersøge forældres tilfredshed med deres børns skole og SFO/fritidshjem i 2023.

Danmarks Statistik har i perioden marts til august 2023 indsamlet data til undersøgelse via spørgeskemaer, som blev sendt ud til forældre til børn i folke- og specialskoler i 0-9 klasse.

Mest tilfredse skoleforældre
På skoleområdet blev forældrene spurgt ind til tilfredsheden eller utilfredsheden med emnegrupper som undervisningen, barnets trivsel, skolens ledelse, den samlede tilfredshed med skolen og en række andre emner. Resultaterne for denne del af undersøgelsen viser, at Lemvig Kommune er kommunen med den højest gennemsnitlige tilfredshed og dermed kommunen med landets mest tilfredse skoleforældre.

SFO og fritidshjem
Anden del af undersøgelsen kiggede nærmere på tilfredsheden med SFO og fritidshjem. Her blev forældre spurgt ind til SFO’ernes indsats med at få barnet til at føle sig tryg, indsatsen for at udvikle børnenes sociale kompetencer, den samlede tilfredshed med SFO’en eller fritidshjemmet og en række andre emner. Også her tager Lemvig Kommune førstepladsen med landets mest tilfredse forældre, hvor den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,4 målt på en 5-punktsskala.

Harmonerer med trivselsmålinger
Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen falder godt i tråd med elevernes svar i de nationale trivselsmålinger for 2023 samt tal fra Børne- og Undervisningsministeriets statistik over skoleåret 2022/2023. Her var Lemvig Kommune også i toppen af målingerne, som konstaterede at andelen af elever med højest trivsel var større i Lemvig Kommune end noget andet sted i landet. De resultater kan du læse mere om i pressemeddelelsen ”Lemvig Kommune i top af trivselsmålinger” ved at klikke her.

Resultaterne fra sidste års trivselsmålinger vækkede glæde hos formanden for Familie- og Kulturudvalget i kommunen, som også denne gang er begejstret over de flotte resultater.

– Det er meget glædeligt at Lemvig Kommune endnu engang ligger flot i målingerne. Jeg tror, mange faktorer spiller ind her. Vi har en sund kultur om at gå i skole, og så må vi bare konstatere, at vi har nogle utroligt dygtige folk til at undervise og udvikle vores børn og unge. Dem skal der lyde en stor ros til, fortæller Steen Madsen.

Du kan læse hele undersøgelse fra Danmarks Statistik ved at klikke her